Nachtmaal des Heeren.

Artikel
LXVIII.

Men zal geen Avondmaal des Heeren uitreiken, daar geen forme van gemeente is, dat is, daar niet enige ouderlingen en diakenen zijn, die zowel op de aanneming en regering dergenen, die toegelaten worden, acht hebben, als de dienaren des Woords, alzo boven besloten is.