Artikel
LXXXVI.

Men zal de namen dergenen, die verkondigd worden, op drie verscheidene zondagen van de predikstoel afroepen, of anderszins driemaal in grote nood, daarvan de konsistorie oordelen zal.