Artikel
XLIX.

Hoewel het staan voor de deuren der kerken om de aalmoezen te verzamelen, het allervoeglijkste en bekwaamste is, zo is nochtans besloten, dat de wijze van om te gaan, alsnog in de vrijheid der kerken staan zal. Doch zo zullen de dienaren arbeiden, dat ze het omgaan zoveel mogelijk is, afbrengen.