Artikel
LXXXII.

Op het 32e artikel van de Embdische Synode van de bestraffing der grove zonden, is van de broederen dit tot verklaring bijgevoegd: dat men met dergenen, die van grove zonden enig berouw tonen, niet terstond tot de laatste exkommunikatie voortvaren, maar hen voor een tijd lang van het Nachtmaal afhouden zal.