Artikel
9

Op de vraag van die van Dordrecht, of men de kinderen der afgesnedenen van de gemeente dopen mag is geantwoord: ja, wel verstaande, dat men de gevaders tot dit ambt bekwaam zijnde, vaster in de belofte van zulke kinderen te onderwijzen, verbinden zal.