Artikel
X.

Aangaande de tijd der classikale samenkomsten is besloten, dat ze alle maanden vergaderen zullen, uitgenomen Dordrecht en Gouda, die alle twee maanden tezamen komen zullen, totdat ze op zichzelve zullen gezet worden. Zullen toch de dienaren van alle classen gehouden zijn bijeen te komen, telkens dat ze om enige noodzaken geroepen worden.