Artikel
LIX.

In de plaatsen, daar zelden de predikatiën geschieden, en nochtans kinderen ten Doop gebracht worden, zal een tijd geordineerd worden, dat men de kinderen in de kerk ten Doop brenge, en men zal een teken met de klok geven, het volk tezamen roepen, en een korte vermaning van de Doop doen.