Artikel
23

Op de vraag van die van Delft, of men een lombardier ten Nachtmaal mag toelaten, is geantwoord: Neen; want hoewel van de overheid toegelaten is, lombardie te drijven, zo is ze nochtans meer om de hardigheid en boosheid des menselijken harten, dan naar Gods wil toegelaten. Daarbenevens zouden vele honderd mensen door de toelating eens zulken mensen geërgerd worden.