Artikel
7

Op de vraag van die van Delft is geantwoord, nademaal het besloten is, dat der ouderlingen en diakenen half deel alle jaren veranderd zal worden, opdat de ordening in haar gang komt en zich niemand te beklagen hebbe, om des langen dienstes wille, dat men in de konsistorie de zwarigheid der broederen, die met het eerste jaar af begeren te wezen, overwegen zal, welke de grootste zijn en dat zij zich allen aan de diskretie der konsistorie hierin onderwerpen zullen, welke zal oordelen, wie onder hen blijven zal of niet. Maar zo zij dit niet begeren te doen, zo zal men het lot daarover werpen.