Artikel
14

Op een andere vraag van dezelfde broederen of een vrouw niet wederom zou mogen trouwen, wier man nu 7 of 8 jaren uit geweest heeft, en zij niet weet of hij levend of dood is, alzo zij nooit bescheid van hem gehoord heeft, is geantwoord, dat zij bij de overheid konsent en losspreking begeren zal.