Artikel
XI.

Men zal de classikale verzamelingen op verscheidene plaatsen, de een na de andere houden, en het zal der classen toestaan, telkens dat ze scheiden, de plaatsen der toekomende verzamelingen te benamen.