Artikel
LXIII.

Is besloten, dat men de forme van afeising voor de Doop houden zal, alzo deze staat achter de Katechismus, behalve dat de ministers de ouders tot onderwijzing hunner kinderen verbinden en de bijstaande getuigen vermanen zullen.