Artikel
XVI.

Geen dienaar zal uit de kerk daar hij een dienaar in is, in een andere vertrekken, zonder eerst van zijn classe oorlof begeerd en verkregen te hebben, opdat hij niet alleen van zijn kerk, maar ook van zijn classe schriftelijk bescheid brenge. Doch zullen de classen wederom de dienaren met behoorlijk onderhoud en anderszins verzorgen.