Artikel
10

Op de derde vraag van die van Den Briel of men een kind van een der vrouwen gedoopt, in de kerk dopen zal is geantwoord: ja, overmits vrouwendoop geen Doop is.