Artikel
XXVII.

Aangaande het verkiezen der ouderlingen en diakenen, dat zal gehouden worden naar het veertiende artikel der Embdische Synode, namelijk, dat de konsistorie het recht der verkiezing hebben zal.