Artikel
XLII.

Alle dienaren zullen enerlei vorm van openlijke kerkgebeden gebruiken, doch dat ze wijselijk en kortelijk daarin voegen, dat de tegenwoordige nood eisen zal, als voor speciale personen der overheden, voor enige kranken, etc. en dit zullen zijn de gebeden in de Katechismus vervat. En overmits bet algemene gebed des zondags na de predikatie te lang is, hetwelk op vast- en bededagen bekwamelijk kan gebruikt worden, zo is er een andere forme korter begrepen tot deze woorden toe: en overmits het U behaagt etc.