Artikel
LXV.

De broeders gevoelen dat het raadzaamste en beste ware, dat de kerken één besprenging in de Doop gebruikten; doch hebben besloten, dat de manier van driemaal te besprengen gedragen zal worden in de kerk, waarin ze is, ter tijd toe, dat men de andere manier beter invoeren kan.