Artikel
LXXXIV.

Niemand zal uitgeroepen worden om te trouwen, dan eerst getuigenis van konsent zijner ouders. En zo zij tevoren getrouwd zijn geweest, van de afsterving der eerste partij getoond te hebben. En zo het geschiede, dat iemand de dienaren noch de konsistorie hierin niet genoeg deed, zo zullen de partijen dit der overheid aangeven, en derzelver konsent de dienaren overbrengen.