Artikel
15

Op een vraag der vorige broederen van een jonggezel, die met een dochter in beloften staande, 15 jaar huisgehouden heeft, daarna haar verlaten en een ander getrouwd heeft, en zij die verlaten is, begeert, dat men haar, ook een scheidbrief hebbende, met een ander trouwe, is geantwoord, dat zij haar zaak de overheid recht voorstellen en van dezelve bevel en konsent begeren.