Artikel
I.

Wordt voor goed aangezien, dat in een iegelijke konsistorie en classe een copie van de belijdenis des geloofs der Nederlandse kerken, en artikelen bewaard wordt, zowel de artikelen der Embdische Synode, als die nu besloten zijn.