Artikel
18

Op de vraag der vorige broederen van een kreupele, diens huisvrouw van hem geweest is, omtrent 22 of 23 jaar, van welker dood men nog niet zeker is, en sinds bij een andere vrouw gezeten heeft en nog zit, of men hem met deze trouwen zal, is besloten, dat men hem eerst tot de overheid zenden zal om konsent aldaar te halen, en konsent hebbende, zal men hem voor de konsistorie trouwen, en eerst zijn zonde scherpelijk voorhouden.