Artikel
LXXI.

Die een wettelijk getuigenis brengt, zal tot het Nachtmaal toegelaten worden, tenzij dat ze lang tevoren geschreven is; want alsdan moet men naar zulken vernemen, even alsof ze geen getuigenis hadden. Doch zo betaamt dat wij genegener zijn, die toe te laten dan af te sluiten, welker Godzaligheid bewezen wordt of door geschreven of door levendige getuigenissen.