Artikel
2

Op de tweede vraag van die van Walcheren, van een nieuwe korrekte overzetting des Bijbels in de Nederduitse taal, is geantwoord, dat men toeven zal, totdat de overzetting van de Bijbel in de Franse en Latijnse spraak, die nu voorhanden is, in het licht gekomen zal wezen, opdat men ze daaruit in onze spraak te lichter en te beter overzetten mag.