Artikel
LV.

Het is der dienaren des Woords ambt de kranken te bezoeken, en het is gevaarlijk zekere personen daartoe te ordineren. Daarom zullen de dienaars op de ouderlingen en diakenen begeren mogen, dat ze hen hierin met hun arbeid helpen mogen, overmits dat het hun ambt meer dan andere christenen is de zieke, arme en troosteloze lidmaten te bezoeken en te sterken.