Artikel
8

Op de vraag van die van Ter Gouw, wat men met de papen doen zal, die in het heimelijk dopen en trouwen, werd geantwoord, dat men zijn best doen zal om dit te weren, eerst bij de overheid der plaats, en zo deze tot de zaak niet doet, bij de hoge overheid.