Artikel
LXXVIII.

Is goedgevonden, dat men in alle kerken eendrachtelijk enige plaatsen uit de Heilige Schrift lezen zal, terwijl men het Nachtmaal houdt, en pauseren, terwijl men de woorden van Paulus spreekt.