Artikel
LXVI.

En overmits het gevaarlijk is, dat alle dienaren elk een bijzondere vermaning voor de Doop doen zouden, zo is er besloten, dat de forme enerlei zal wezen, welke korter begrepen en de dienaren toegezonden is.