Artikel
VII.

Idem zal men in alle gemeenten een boek hebben, daarin men de namen der kinderen die gedoopt worden, met de namen der ouderen en gevaders opschrijven zal. Idem, dergenen, die men trouwt en dergenen die men in de gemeente tot lidmaten opneemt. Een iegelijk dienaar zal ook de namen der lidmaten der gemeente, die sterven, optekenen en de overheden bidden, dat ze de grafmakers of die last daarvan hebben, bevelen willen boek te houden van alle degenen die sterven, opdat men altijd als het nood doet vereisen mag wie daar gestorven is.