Artikel
11

Op de vierde vraag van die van Den Briel of een overspeler tot een huisvrouw nemen mag die, met dewelke hij overspel gedaan heeft, is geantwoord, dat men hierin niet handelen zal tegen de wereldlijke rechten, en wel acht neme, dat men alle ergernissen vermijde.