Artikel
LXXIX.

Men zal ook een korte inleiding maken tot de dankzegging na het Nachtmaal des Heeren, waarin wij van de grote liefde van Christus te onswaards en de dankbaarheid, die wij Hem schuldig zijn, vermaand worden.