Artikel
LXXXVII.

Het huwelijk zal bevestigd worden, in enige van die plaatsen, waar de namen uitgeroepen zijn. Doch zo iemand in een andere plaatse trouwen wilde, die zal getuigenissen der uitroeping van de konsistorie medebrengen, en de dienaar der plaats, daar ze trouwen zullen, zal dit niet doen zonder het advies der konsistorie.