Artikel
XXIX.

In de plaatsen, waar de christelijke gemeente geen gemeenschap hebben mag met de gasthuizen, Heilige Geest- en andere armen goederen, maar alleen de aalmoezen vergaderen en uitgeven, die in de kerken of anderszins hun gegeven worden, daar zal men bij de ordentelijke verkiezing der diakenen, hierboven verhaald, blijven. Maar, daar de overheid haar in de gemeenschap der voormelde goederen toelaten wil, daar zal de konsistorie dubbel getal van diakenen kiezen, en daarna dezelven der gemeente voorstellen, En zoverre de gemeente dezelven allen met stilzwijgen voor goed houdt, zo zal men de voorzeide mannen der overheid voorstellen, om daaruit de helft te kiezen, en alzo zullen ze verkoren blijven. Maar daar men de eerste manier van verkiezing evenwel hebben kan, zal men dezelve als de bekwaamste kiezen.