Vande Diensten.

Artikel
24

De Diakenen sullen ter plaetse daer Huyszit-Meesters ofte andere Aelmoesseniers zijn, op de selve begheeren goede Correspondentie met hen te willen houden, ten eynde de Aelmoessen te beter uytghedeelt moghen worden onder de ghene die meest ghebreck hebben.