Vande Diensten.

Artikel
7

Niemant en sal tot den Dienst des Woordts beroepen worden, sonder hem in een seker plaetse te stellen, ten waer dat hy ghesonden worde om hier ofte daer te Predicken inde Gemeynten onder t’ Cruyce, ofte andersins om Kercken te vergaderen.