Vande Diensten.

Artikel
16

Het Ampt der Doctoren ofte Professoren inder Theologie is, de heylighe Schriftuere uyt te legghen, ende de suyvere Leere teghen de Ketterijen ende Doolinghen voor te staen.