Artikel
XV.

De dienaren des Woords zullen zich zelf in de dienst der kerken verbinden daar ze beroepen zijn. En die zeggen, dat ze aan andere kerken verbonden zijn, zullen daarvan zekere getuigenissen bij de classe laten blijken, welke oordelen zal of de zaak gewichtig genoeg is om in andere kerkendienst te treden.