Artikel
XLIV.

Men zal des zondags na het tweede gebed der voormiddagse predikatie deze woorden aanhangen: Wilt ons ook sterken in het waarachtige christengeloof, etc, met het geloof daaraan. En voor de predikatie van de Katechismus, na het gebed, de Tien Geboden des Heeren naar de tekst Exod. 20, Deut. 5. Maar in de weekpredikatie zal men geen van beide lezen.