Artikel
XVIII.

Men zal naarstig te boek stellen het afscheid en getuigenis der dienaren die vertrekken. Maar aangaande de andere lidmaten, dier namen en hun tijd van het vertrek, en ook de oorzaken (naar dat men vindt dat er veel aan gelegen is), zal men optekenen.