Artikel
LXXV.

Men zal ook vóór het houden des Nachtmaals, in deze beginselen der kerken, een iegelijke tekst (die tot het Nachtmaal dient, en de mysteriën daarin begrepen, verklaart) in de predikatie voor zich nemen uit te leggen, tenware dat de ordentelijke tekst daartoe bekwamelijk geleid kan worden.