Artikel
12

Op de 5e vraag van die van Den Briel, of een lidmaat der gemeente willende een persoon trouwen, die papist, doops- of wereldsgezind is, van de dienaar getrouwd zal mogen worden, of niet, is geantwoord, dat men zulken van tevoren vermanen en waarschuwen zal, en zo hij niettegenstaande de vermaning evenwel getrouwd wil wezen, dat men hem trouwen zal, dewijl het openbaar trouwen politiek is. Wat men nu doen zal met hen, die de vermaning weigeren aan te nemen, en nog tegen de dienaars kwaad spreken, is geantwoord, dat de konsistorie met dezulken naar de omstandigheid der zaak zal handelen, hetzij met schuldbelijdenis, voor de konsistorie of openlijk, of maar voor een tijd lang van het Nachtmaal af te houden, of met de trappen der exkommunikatie voort te varen na hun diskretie.