Artikel
LXXIV.

Is besloten van de voorbereiding tot het Nachtmaal des Heeren, dat men een simpele predikatie doen zal, naar de gewoonte, in de welke gehandeld zal worden van de beproeving des mensen, van de verzoening met God en de naaste, met vurige gebeden.