Dienst des Woords.

Artikel
XXXVII.

Overmits dat men met verscheidene woorden, de ingang tot de gebeden en predikatiën pleegt te maken, is goed gevonden, dat men enerlei woorden gebruike, nadat de Psalm gezongen is, namelijk deze: Onze hulpe zij in de Naam des Heeren, Die hemel en aarde geschapen heeft, amen. Men zal ook de predikatie op enerlei wijze besluiten met de zegen uit Numeri kapittel 6.