Artikel
LXXXVIII.

Overmits de officialen van de antichrist in het pausdom, de autoriteit en het recht der overheid in het echtscheiden aan zich getrokken hebben, zo zal de overheid van de dienaars uit Gods Woord gebeden en vermaand worden, dat ze naar uitwijzen van het Woord Gods en andere wetten, die helpen die in zodanige zaken hare hulp behoeven en begeren.