Artikel
LXIV.

Het zal vrijstaan, dat dezelfde dienaar, die de instelling en het gebruik des Doops verklaart, ook dope, of dat het verscheidene dienaren doen, doch zullen de dienaars de forme, dat een dienaar allebei doet, in hunne kerken, zo verre als zij zonder ergernis en ongelegenheid doen kunnen, invoeren.