Artikel
XXIV.

Overmits de oplegging der handen, in deze jonkheid der kerken tot superstitie getogen, en sommiger bespotting onderworpen zouden mogen wezen, hebben de broeders besloten dat men diezelve alsnog onderwege laten zal en de dienaren alleen presenteren als volgt.