Artikel
22

Op de vraag van de afsnijding dergenen, die tot de dopers vervallen zijn, is geantwoord, dat men tot de afsnijding derzelve naar de trappen, die in de Embdense Synode voorgesteld zijn, voortvaren zal.