Sakrament des Doops.

Artikel
LVII.

Het verbond Gods zal in de kinderen (zo haast als men de Doop christelijk bekomen kan) met de Doop verzegeld worden, tenzij dat er enige zware oorzaak zij om de Doop een tijd lang uit te stellen, waarover de konsistorie oordelen zal. Maar de affektie der ouderen, die de Doop hunner kinderen begeren uit te stellen ter tijd toe, dat de moeders zelve haar kinderen presenteren, of op de gevaders lang wachten, is geen wettelijke oorzaak om de Doop uit te stellen.