Artikel
6

Op de tweede vraag van die van Den Briel of een dienaar des Woords, die aan de pest krank liggen, laten mag te bezoeken om dieswille, dat hij van het volk uit deze oorzaak gewaarschuwd wordt, is geantwoord, nademaal God de dienaars opgelegd heeft de kranken te bezoeken en geen onderscheid van kranken gemaakt, dat ze schuldig zijn tot zulke mensen geroepen zijnde, te gaan, niet geroepen zijnde en wetende dat men hen van doen heeft, ook te gaan, doch dat de dienaars hierin niet onvoorzichtiglijk noch stoutelijk handelen, en zo zij merken, dat ze meer breken dan optimmeren, dat dan de konsistorie hiervan kennis dragen en oordelen zal.