Vande Diensten

Artikel
26

De Diakenen sullen ter plaetse daer Huys-zitte-Meesters ofte andere Aelmoesseniers zijn / op de selve begeerê goede Correspondentie met hen te willen houden / ten eynde de Aelmoessen te beter uytghedeelt moghen worden onder de ghene die meest ghebreck hebben.