[Cap. VI.] De Sacramentis.

Ac primum de Baptismo.

= De sacramenten
Allereerst: de Doop

Artikel
[3.]

Testium autem particularium (quos Compatres vulgus vocat) vsum et tingendi formam libera relinqui debere iam ante diximus.

= Wij laten echter het gebruik van bijzondere getuigen (die men gewoonlijk peters noemt) en de wijze van dopen vrij, zoals we eerder zeiden.